img 036-5311451
info@mensendieck-almere.nl
img Kerkstraat 90, 1354 AC Almere
Kwaliteit in de praktijk

Ik ben ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici. Om kwaliteit te kunnen bieden volg ik  regelmatig bijscholingen en heb ik intercollegiaal overleg met collega’s. Tijdens zo’n overleg worden wetenschappelijke katernen besproken en richtlijnen gemaakt voor het behandelen van bepaalde ziektebeelden.

Inschrijving in het kwaliteitsregister:

Anneke Aaldertsz
09900967293

Klanttevredenheidsonderzoek

Graag hoor ik van mijn cliënten waar er aandachtspunten zijn binnen de praktijk en de behandeling om zo de kwaliteit te verbeteren. Tijdens het eerste kennismaking zal gevraagd worden of u hieraan mee wilt werken. De praktijk maakt gebruik van Qualizorg om het onderzoek uit te voeren. Door het opgeven van uw emailadres zal er een online enquête worden verzonden aan het einde van de behandeling. Deze zal volledig anoniem in ons systeem terecht komen.

www.qualizorg.nl